Quick Weekend Getaway at Pinto Art Museum

If you want to go on a higher ground near Metro Manila without breaking the bank and losing too much time (on travelling), then head off to Pinto Art Museum.

Kung nais mong mamasyal sa mas mataas na lugar na malapit sa Maynila ng hindi ka masyadong maglalabas ng salapi at kakain ng masyadong oras sa pagbabayahe maari kang pumunta sa Pinto Art Museum. 

IMG_7668

Here are some interior photos to encourage you in visiting this insta worthy place:

Narito ang ilang mga larawan na maguudyok sa iyong bisitahin and kainsta-instagram na lugar:

Those are just few of more than hundred photos I took when we visited there on my birthday.  You may visit it alone (so you’ll have more time to appreciate the artworks) or with your barkadas (and take lots of instagram photos) or with your family (just to celebrate togetherness!)

Ilan lamang iyan sa halos lampas na isangdaang larawan na aking kinunan nuong bumisita kami sa araw ng aking kaarawan.  Maari mo itong bisitahin ng mag-isa (mas may oras kang pahalagahan at hangaan ang bawat likhang sining) o kasama ng iyong barkada (at kumuha ng maraming larawan sa instagram) o kasama ng iyong pamilya (upang ipagdiwang ang pagsasama-sama!)

DSCF2775.jpg

Happy Weekend!

Love, Michelle

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s